Санал, өргөдөл, гомдол

Шүүлтүүр: - Шүүх
Гомдол 2020-05-25 Цахимаар
Хүлээж авсан
Гомбожав Эрдэнэбаяр: 2020 ноос арьс ширний урамшуулал дансанд орохгүй байна
2020-05-01 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Гомдол Цахимаар
Хүлээж авсан
Гомбожав Эрдэнэбаяр: 2020 ноос арьс ширний урамшуулал дансанд орохгүй байна
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй
Facebook messenger