Олон голын бэлчир

Олон голын бэлчирт Дэлгэрмөрөн, Идэр, Чулуут, Бүгсийн голууд нийлэн, Сэлэнгэ мөрнийг үүсгэдэг