ЗДТГ-ын хамт олон өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 8 тн өвс аваад байна.