ЗДТГ-ын танилцуулга

 • 756

  ЗДТГ-ын танилцуулга...

    Òóñ ñóìûí Çàñàã çàõèðãààíû &aacu...

 • 627

  ЗДТГ-ын иргэний танхим...

  Сумын төсвийн байгууллагын дарга эрхлэгч,багуудын засаг дарга,ЗДТГ-ын албан хаагчид сар бүр нэгдсэн семинар хийж, төр засгийн бодлого шийдвэр цаг үеийн ажлаа хэлэлцэн шийдвэр гарган хэрэгжүүлж хэвш...

 • 575

  эвсэг ажилсаг манай багийн заса...

  УИХ-ын гишүүн Энх-Амгалан багийн засаг дарга нарыг комъпютержүүлж байсан бол 2015 онд тус бүрд нь шинэ мотоцикл авч өгсөнөөр төрийн ажлын чанар хүртээмж шуурхай байдалд дэмжлэг боллоо. ...

 • 982

  Засаг даргын тамгын газар...

   Сумын төвийн 5-р багт байршилтай  36 ажиллагсадтай  Тус сумын засаг захиргааны байгууллага нь 1931-1952 онд сумын захиргаа, 1952-1960 онд Хөдөлмөрчдийн депутатуудын хурлы...

Facebook messenger