эвсэг ажилсаг манай багийн засаг дарга нар

УИХ-ын гишүүн Энх-Амгалан багийн засаг дарга нарыг комъпютержүүлж байсан бол 2015 онд тус бүрд нь шинэ мотоцикл авч өгсөнөөр төрийн ажлын чанар хүртээмж шуурхай байдалд дэмжлэг боллоо.