ЗДТГ-ын албан хаагчид

 

Засаг дарга Б.Ганзориг

Засаг даргын орлогч Ч.Цэдэвсүрэн

ЗДТГ-ын дарга Г.Нямханд

СА-ны дарга Б.Уранмандал

төрийн сангийн мэргэжилтэн А.Гантуяа

Архив,бичиг хэргийн эрхлэгч Л.Амарбат

Татварын байцаагч Х.Даваачулуун, нийгмийн даатгалын байцаагч Б.Болорцэцэг, улсын бүртгэгч Д.Пүрэвдорж, хэсгийн төлөөлөгч Даваадорж ,цагдаа Баасанжав,халамжийн мэргэжилтэн Б.Нямдаваа,нийгмийн ажилтан Д.Өлзийсайхан,БОХ-ын улсын байцаагч Д.Хишигсайхан,  байгаль хамгаалагч Б.Жаргалсайхан,ойн ажилтан М.Мягмар,байгаль хамгаалагч Ч.Амаржаргал, жолооч Ц.Нямдорж, нярав Б.Батхишиг, МЭҮТ-ийн дарга Т.Тэрбиш, мэргэжилтэн Б.Алтанцэцэг,Буян-Ундрах, дотоод ажил эрх зүйн сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн П.Ганчимэг,нягтлан бодогч  Энхбат,Батхүү,үйлчлэгч Б.Цэцэгмаа,галч Р.Равдандорж, Х.Хадбаатар.Ц.Лхагвасүрэн нар ажиллаж байна.