Багийн Засаг дарга нар

ТӨМӨРБУЛАГ СУМЫН БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН СУДАЛГАА                            

Багийн

 нэр

Засаг

даргын овог/нэр

Төрсөн он,нас

Хүйс

Мэргэжил

Боловсрол

хэдэн удаа томилогд

сон

Өмнө эрхэлж байсан

 ажил

Утасны дугаар

N-мэйл хаяг

Багийн засаг даргын суурьшил

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

1

1-р баг

 

Шанж

Наранхүү

 

 

1964он

 

 

Эр

 

Тусгай дунд

 

Малын эмч

 

1

 

Хувийн мал эмнэлэг

 

 

88243564

 

 

1-р баг

2

2-р баг

 

Наранбаатар

Бямбачулуун

 

 

1986он

 

 

Эр

 

 

Дээд

 

Түүх солонгос судлал

 

1

 

Хувиараа

 

91666610

 

2-р баг

3

3-р баг

 

Лхагважав

Батсайхан

 

1987он

 

Эр

дээд

Улс төр судлал,ня-бо

 

1

Хувиараа

 

88082419

 

3-р баг

4

4-р баг

Дорж

Одбаяр

1980он

Эр

Дээд

Байгаль орчин хяналт үнэлгээ

 

1

Тээвэр зохицуулалтын байцаагч

88122106

4-р баг

5

5-р баг

 

 

Төртогтох

Эрдэнэбат

 

 

1969

 

 

Эр

 

 

Дээд

 

Бизнесийн удирдлага

 

 

2

ЕБС-ын багш шуудан банкны эрхлэгч

 

 

89130485

 

5-р баг