Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Г. Бямбасүрэн ИТХ-ын дарга 89058936
Б. Ганзориг Засаг дарга 89896704 70386316
Ч. Цэдэвсүрэн Засаг даргын орлогч 89130468 70386316
Г.Нямханд Тамгын газрын дарга 89930423
П. Ганчимэг ДАЭЗССХ мэргэжилтэн 89901336


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
Сумын засаг даргын 2015 оны А/106 захирамжаар цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийг сумын хэмжээнд зохион байгуулах ажлын хэсэг томилогдон 2015 оны 11 сарын 10-наас эхлэн цэргийн шинэчилсэн бүртгэлийг хийж байна.18-50 насны цэргийн 1,2-р үүрэгтнүүд бүртгэлдээ 2015.11.30-ны дотор хамрагдах юм....
2015-11-19 09:55:54 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
сумын tomorbulag.khs.gov.mn вэб хуудсыг хөгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө,гүйцэтгэлд хяналт хийх удирдамжийг засаг даргаар батлуулан байгууллага албан тушаалтанд танилцуулан ажиллаж байна.Албан тушаалтнуудад сумын ЗДТГ-аас 2015.11.18-ны өдөр сургалт зохион байгуулж тодорхой үр дүнд хүрч ажиллах талаар үүрэг чиглэл өглөө.Төсвийн ил тод байдлыг ханган Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах зорилгоор мэдээллийг вэб сайтад оруулах хуваарийг батлан мөрдөж байна....
2015-11-19 09:30:19 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]