Хяналт шалгалт

  • 684

    МХГ-ын удирдамжийн хүрээнд ЕБС,...

    МХГ-ын удирдамжийн дагуу 2022 оны 09 сарын 20-21-ны хооронд ЕБС-ийн дотуур байрны гал тогоо, үдйин цай, Хүүхдийн цэцэрлэгийн гал тогоонд баталсан удирдамжийн хүрээнд хяналт хийж зөвлөн туслах үйлчи...

Facebook messenger