МХГ-ын удирдамжийн хүрээнд ЕБС, хүүхдийн цэцэрлэгийн гал тогоо, үдийн цайнд хяналт хийв.

МХГ-ын удирдамжийн дагуу 2022 оны 09 сарын 20-21-ны хооронд ЕБС-ийн дотуур байрны гал тогоо, үдйин цай, Хүүхдийн цэцэрлэгийн гал тогоонд баталсан удирдамжийн хүрээнд хяналт хийж зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлэв.