Төмөрбулаг сумын ХАА

Хүүхдийн цэцэрлэгийн хүнсний материал нийлүүлэх,ЕБС-ийн үдийн цай хөтөлбөрийн  тендерт Нарлаг цэнхэр далай ХХК шалгарсан.