Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Г. Бямбасүрэн ИТХ-ын дарга 89058936
Б. Ганзориг Засаг дарга 89896704 70386316
Ч. Цэдэвсүрэн Засаг даргын орлогч 89130468 70386316
Г.Нямханд Тамгын газрын дарга 89930423
П. Ганчимэг ДАЭЗССХ мэргэжилтэн 89901336


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
...
2015-12-09 17:55:12 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Та дараах хаяган дээр дарж үзнэ үү http://shilendans.gov.mn/main/agency/4538...
2015-10-29 11:11:11 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Багийн засаг даргын 3-р улирлын санхүүгийн тайлангийн төсвийн гүйцэтгэл...
2014-10-31 17:33:27 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
ЗДТГ-ын нэмэлт санхүүжилтийн тайлангийн 3-р улирлын төсвийн гүйцэтгэл...
2014-10-31 17:31:09 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
ЗДТГ-ын 3-р улирлын санхүүгийн тайлангийн төсвийн гүйцэтгэл...
2014-10-31 17:28:44 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Сумын ИТХ-ын 3-р улирлын санхүүгийн тайлангийн төсвийн гүйцэтгэл...
2014-10-31 17:21:12 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]