Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Г. Бямбасүрэн ИТХ-ын дарга 89058936
Б. Ганзориг Засаг дарга 89896704 70386316
Ч. Цэдэвсүрэн Засаг даргын орлогч 89130468 70386316
Г.Нямханд Тамгын газрын дарга 89930423
П. Ганчимэг ДАЭЗССХ мэргэжилтэн 89901336


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
ЗДТГ-ын 3-р улирлын санхүүгийн тайлангийн төсвийн гүйцэтгэл
ЗДТГ-ын 3-р улирлын санхүүгийн тайлангийн төсвийн гүйцэтгэл
Нийтэлсэн: 4 жил өмнө

ЗДТГ-ын 3-р улирлын санхүүгийн тайлангийн төсвийн гүйцэтгэл