Хүүхэд хамгаалалын талаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.

2019 оныг Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд "Хүүхэд, гэр бүл өрхийн хөгжлийг дэмжих жил " болгон зарласантай холбогдуулан хүүхэд хамгаалал, өнөөгийн байдал тулгамдсан асуудлаар салбар, салбарын чиглэлийн мэдээлэл хийж, тулгамдсан асуудлыг хэлэлцэн Засаг даргад өргөн барилаа.