Хууль сурталчилах арга хэмжээг өрх бүрт, иргэн бүрт сурталчиллав.

"Таныг сонсье-бид үйлчилье" уриатай хууль сурталчилах арга хэмжээг өрх бүрт хүргэхээр ЗДТГ-аас ИТХ-ын дарга Г.Бямбасүрэн, Засаг дарга Т.Эрдэнэбатаар ахлуулсан ажлын баг бүрт ажиллаж эхэллээ.