Сувилалд хамрагдсан хүүхдүүд

Сувилалд хамрагдсан  эцэг, эхчүүдэд ДЗОУБ-аас 4 төрлийн гарын авлага, 30 ш эмэгтэйчүүдийн зөвлөмжтэй тэмдэглэлийн дэвтэр болон хүүхдийн сувилалын хүнсний бүтээгдхүүнээр ханган хамтарч эх хүүхдийн эрүүл мэндэд анхаарал тавин ажилласан та бүхэнд гүнээ талархал илэрхийлж байна. 

Идэш ууш сайтай гэр хүүхэд сөөм өсдөг
инээд хөөр цалгисан гэрт хүүхэд төө өсдөг
итгэл хайр гэрэлтсэн гэрт хүүхэд алд өсдөг. 
Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн төлөө хамтдаа
сувилалд хамрагдсан эцэг, эхчүүд, асран хамгаалагч нартаа баярлалаа.