ИТХ-ын эрхэм зорилго

  • 1315

    ИТХ-ын зорилго зорилт...

    Эрхэм зорилго Монгол улсын хуулийг дээдлэн сахиж иргэдийнхээ эрх ашиг, сонирхлыг хамгаалан, НӨУЕБ-ын ажлын үр нөлөө, чанар. хүртээмжийг дээшлүүлснээр нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн амьдра...

Facebook messenger