Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Г. Бямбасүрэн ИТХ-ын дарга 89058936
Б. Ганзориг Засаг дарга 89896704 70386316
Ч. Цэдэвсүрэн Засаг даргын орлогч 89130468 70386316
Г.Нямханд Тамгын газрын дарга 89930423
П. Ганчимэг ДАЭЗССХ мэргэжилтэн 89901336


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА ...
2018-04-03 09:11:30 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Цэцэрлэгт хамрагдаж байгаа хүүхдүүд, эцэг эхчүүдийн дунд “ Хамтдаа-хөгжиж суралцья” сэдэвт урлаг, спортын өдөрлөгийг ДЗОУБ-ын ОНХХ-ын дэмжлэгтэйгээр зохион байгууллаа...
2015-12-06 15:11:10 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
2014-2015 оны хичээлийн жилд 5 бүлэгт 140 хүүхэд бүртгэж хүлээлгэн өгснөөс түр болон байнга хамрагдсан нийт 169 хүүхэд өдрөөр хүлээн авч нийт 21075 хүүхэд авахаас 20009 хүүхэд хүлээн авч хүүхэд өдрийн төлөвлөгөөгөө 95%-иар биелүүлсэн....
2015-11-30 12:12:12 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
2014 онд санхүүгийн тайлангийн тоон үзүүлэлтүүд...
2015-04-15 15:40:00 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
2014 Чаньдман хүүхдийн цэцэрлэгийн санхүүгийн тайланд аудит хийлгэсэн байдал....
2015-04-15 14:12:25 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Төмөрбулаг сумын “Чандмань” хүүхдийн цэцэрлэгийг хөгжүүлэх хөтөлбөр...
2014-10-31 14:49:29 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]