100 хүүхдийн шинэ цэцэрлэг барих барилгын шав тавилаа.