Чандмань хүүхдийн цэцэрлэг

Эрхэм зорилго: : Эрхэм

Хүүхдийг дээдлэн ажилдаа хариуцлагатай хандаж, сургалтын орчноо стандартын шаардлагад нийцүүлэн СӨНХ-ийн хөгжлийн хэрэгцээг хангахуйц, чанартай боловсрол олгож, багш албан хаагчдаа хөгжүүлж, найдвартай үйлчлэн, цэцэрлэгээ “Хүүхдэд ээлтэй байгууллага” болгон хөгжүүлэх, Төрөөс СӨБ-ын талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Зорилтууд:                                                  

  • Сургалт, хүмүүжлийн ажлын чанарыг сайжруулах
  • Сургалтын таатай орчин бүрдүүлэх
  • Багш нарын мэдлэг боловсролыг дэшлүүлэх
  • Цэцэрлэгийн үйл ажиллагааны тогтвортой хөгжил, нийгмийн түншлэлийг хангах
  • “Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг”  болох