Туслах аж ахуй

2021 оны 05 дугаар сарын 06,07-ны өдрүүдэд ажилтнуудын хүчээр туслах аж ахуйн ямаагаа самналаа.