2021-2022 оны хичээлийн жил

 

2021-2022 оны хичээлийн жил эхлэхтэй холбогдуулан өрхийн нэг сурагч болон багш ажилтнуудыг эмч Н. Доржсүрэн түргэвчилсэн оношлуураар оношлов. Дотуур байрууд болон хичээлийн байр, анги танхим, гадна 00, спорт заланд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийсэн. Цаашид хэрэглэгдэх ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн бодисын нөөц ширхэгээр 1200 н жавельон байна.