7 хоног бүрийн

2021-2022 оны хичээлийн жил цар тахалтай үед танхимаар хичээллэж байгаа нь онцлог тул 7 хоног бүрийн Пүрэв гарагт Ковид- 19 өвчний талаарх мэдээллийг өгч байна.