ДЗОУБ болон Онцгой байдлын газраас эрсдлийн үнэлгээ хийлээ.

2021 оны 10 сарын 06-ны өдөр манай сургууль дээр ДЗОУБ болон Онцгой байдлын газраас эрсдлийн үнэлгээ хийж ажилласан. Давуу тал нь Эрсдлээ тодорхойлоод зөвлөмжөө боловсруулаад төсөл хөтөлбөрөө ДЗОУБ-д хүргүүлэх боломжтой.