Харьяалалтай ахмадуудад гарын бэлэг гардууллаа.

Манай байгууллагад залуу халуун насаа зориулж өнөөгийн байгаа орчинг бүрдүүлэхэд их хувь нэмэр оруулсан 33 ахмад багш ажилтнууд байдаг.

Жил бүрийн ахмадын баяраар хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлэг гардуулж хэвшсэн. Энэ жилийн хувьд цар тахлын улмаас хүлээн авалт хийгээгүй гарын бэлэг гардуулсан.

1 хүнд 22000 төгрөгний үнэ бүхий гарын бэлэг гардууллаа. Захирлын 2021 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/20 тоот тушаалаар ахмадын өдөрт нийт 22000X33=726000 төгрөгийг зарцууллаа.