"Боловсрол 100" өдөрлөг зохион байгуулав.

Иргэдээ сонсъё" нэрлэсэн жилийн хүрээнд "Багшаа сонсъё" хэлэлцүүлэг зохион байгуулж ахмад багш Ж. Лхагважав "Багшийн хөгжилд ахмад багшийн оролцоо" сэдэвт илтгэл хэлэлцүүлж багш нарт үнэтэй сургамжаа хуваалцлаа. Төмөрбулаг сумын Засаг дарга Г. Бямбасүрэн засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөсөө багш нарт 490,000 төгрөгний үнэ бүхий бичгийн цаас олгов. Бүх багш ажилтнуудын дунд буухиа тэмцээн зохион байгууллаа.