ЕБС-ийн захирал, нийгмийн ажилтан, архив бичиг хэргийн ажилтан нар сургалтанд хамрагдлаа

Сургуулийн захирал Д. мягмармаа, сургалтын менежер Б. Амаржаргал нар Улаанбаатар хотод "Эко сургууль"-ийн сургалтанд 2021 оны 11 сарын 14-17-ны өдрүүдэд, Хөвсгөл аймгийн архиьын тасгаас зохион байгуулсан Архив бичиг хэргийн ажилтан Г. Батцэцэг " Архив албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны" нэгсдэн сургалтанд 2021 оны 12 сарын 02-ны өдөр нийгмийн ажилтан А. Лхагвасүрэн Хөвсгөл аймгийн Боловсролын газраас зохион байгуулсан "Багшийн ёс зүйн зөвлөлийн дарга нарыг чадавхжуулах нь " сургалтанд 2021 оны 12 сарын 13-ны өдөр тус тус сургалтанд хамрагдлаа.