Чөлөөт бөхийн хамтарсан бэлтгэл

  1. Улаанбаатар хотын “БАЯЛАГ КЛУБ”-ын багш дасгалжуулагч Г. Отгонбаатар 2021 оны 12 сарын 11, 12-ны өдрүүдэд төрөлх нутгийнхаа багш сурагчидтай чөлөөт бөхийн хамтын бэлтгэл хийсэн.