Бүтээлч ажил монгол хэлний жишиг кабинет байгуулав.

Бага ангийн багш нар Д. Дэлгэрмөрөн багшийн ангийг монгол хэлний жишиг кабинет болгон тохижууллаа. НУЗАН БУЗАН-ийн багш нар сурагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор шатар даам тоглох зориулалттай ширээ сандалыг амралтын хугацаанд хийж ашиглалтанд орууллаа.