БШУГ-аас хэрэгжүүлсэн

БШУГ-аас хэрэгжүүлсэн "Мэргэжлийн бүлэг-Хамтын хөгжил- зорилтот арга хэмжээнд аймгийн багш нараа түүчээлэн оролцож, тэргүүлсэн шилдэг заах аргын нэгдэл, баг хамт олонд талархал илэрхийлье. Хөвсгөл аймгийн монгол хэл, бичгийн багш нар 2022 оны 1-4 дүгээр сард Ж.Баянсан "Монгол хэлний зүйрлэсэн хэллэгийн утга соёлын тайлбар толь", Д.Соронзон "Монгол хэлний өвөрмөц хэлцийн утга, хэрэглээ" зэрэг номыг уншиж ойлгон, бүтээлчээр тэмдэглэж, хичээлд идэвхтэй ашиглах, сургалтын үзүүлэн, хэрэглэгдэхүүн бэлтгэлээ.