2022-2023 оны хичээлийн жил 1-р анги, 6-р ангийн сурагчдыг хүлээж авах үйл ажиллагаа

2022-2023 оны хичээлийн жилд шинээр 1-р ангид элсэн суралцаж байгаа 6 настай хөөрхөн бяцхан шавь нарыг сургуульд угтаж авах үйл ажиллагааг АСШЗАН зохион байгуулж, бага ангиас дунд ангид шинээр элсэн суралцаж байгаа 6-р ангийн шавь нараа угтан авах үйл ажиллагааг тус тус зохион байгуулсан.