Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран 1-12-р ангийн бүх сурагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрууллаа.

Төмөрбулаг сумын Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран 2022 оны 10 дугаар сарын 4-7-ны өдрүүдэд 1-12-р аэнгийн бүх сурагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрууллаа. Эрүүл мэндийн төвийн их эмч С. Баянжаргал, бага эмч Б. Амаржаргал, лаборант Б. Баяржаргал,  туслах сувилагч М. Өнөржаргал нар сургуулийн эмч Н. Доржсүрэнтэй хамтарч ажиллалаа. Үзлэгт 1-5-р ангийн 269 сурагч, 6-12-р ангийн 317 сурагч хамрагдлаа. Бэлгийн замаар дамжих халдварыг 9-12-р ангийн 139 сурагчдыг хамрууллаа.