"Илүүдэл жингүй-Эртэч монгол" аяныг жигдрүүлсэн.

Долоо хоног бүрийн Лхагва гарагт эрүүл мэндийн цагаараа дасгал хөдөлгөөн хийж хэвшиж байна.