Aplus.mn цахим сургалт

2022-2023 оны хичээлийн жилд Aplus.mn сургалтанд манай сургуулиас 39 багш 3 сургалтыг сонгосон нийт 117 хичээл үзэж, судлахаар сонгосон. Багш нарын хичээлүүдийн цаг хугацааныхаа дагуу эхэлж, ажлынхаа хажуугаар суралцаж, шалгалтаа өгч, нэмэлт даалгавруудыг ажиллаж байна Мөн хичээлд байршсан ном, гарын авлагуудыг татан авч хэвлэж, уншиж, ведио хичээлүүдийг үзэж тэмдэглэл хөтөлж байна.