Эрхэм зорилго:

Эрхэм зорилго:

Эрдэм боловсролтой, эрүүл биетэй, эх оронч сэтгэлтэй, эрхэм сайн хүнийг төлөвшүүлнэ.

Төсөв санхүү болон шинэлэг ажлууд

1.       ЕБС нь 122.2 сая төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгө, 419.8 сая төгрөгний үндсэн хөрөнгөтэй

2.       2013 онд 738.2 сая төгрөгний санхүүжилт авч үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа.

3.       Туслах аж ахуй эрхлэлт одоогоор 500 ямаа, 13 хоньтой

2013 онд хийсэн бүтээн байгуулалт

Ерөнхий боловсролын сургууль нь 2013 онд 80 хүүхдийн дотуур байранд 50.000.000 сая төгрөгний их засвар хийсэн.

Мөн 75 хүүхдийн дотуур байранд  өөрсдийн хүч, нөөц бололцоогоор нэгдсэн халаалт тавьсан.