Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Г. Бямбасүрэн ИТХ-ын дарга 89058936
Б. Ганзориг Засаг дарга 89896704 70386316
Ч. Цэдэвсүрэн Засаг даргын орлогч 89130468 70386316
Г.Нямханд Тамгын газрын дарга 89930423
П. Ганчимэг ДАЭЗССХ мэргэжилтэн 89901336


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
2014 оны санхүүгийн тайлангаа манай Соёлын төв нь "Мэдээлэл аудит" ХХК аудитаар санхүүгийн тайлангаа баталгаажууллаа....
2015-04-15 14:25:20 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Төмөрбулаг сумын Соёлын төвийн санхүүгийн тайлан аудитаас зөрчилгүй санал дүгнэлттэй аудитлагдлаа...
2015-04-15 14:00:00 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Нутгийн иргэдийн оролцоо, тэдний авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, мэргэжлийн боловсон хүчинд тулгуурласан бие даасан чөлөөтэй хөгжих соёлын орчинг бий болгоход оршино....
2013-10-28 22:32:55 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
...
2013-10-28 22:21:34 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Тус сумын хөдөлмөрчдийн хөрөнгө хуримтлуулан “Улаан булан” байгуулах болж, 1946 онд Ёргоон, Цанжид тэргүүтэй хэсэг мужаан уг барилгыг барьж 1947 онд ашиглалтанд өгч эрхлэгчээр нь Сүхийн Хуушаан ажиллаж байсан....
2013-10-28 22:16:07 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]