сумын ЗДТГ-т төрийн сангийн мэргэжилтэний сул ажлын байр байна.