ЗДТГ-аас" малчид-иргэдээ сонсье" нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулав.