Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Г. Бямбасүрэн ИТХ-ын дарга 89058936
Б. Ганзориг Засаг дарга 89896704 70386316
Ч. Цэдэвсүрэн Засаг даргын орлогч 89130468 70386316
Г.Нямханд Тамгын газрын дарга 89930423
П. Ганчимэг ДАЭЗССХ мэргэжилтэн 89901336


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан аудитын "Зөрчилгүй" дүгнэлт авлаа....
2018-04-05 17:52:46 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн аудитлагдсан тайлангийн дүгнэлтийг танилцуулж байна....
2016-05-04 21:21:00 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны жилийн эцсийн тайланг мэдээлж байна....
2016-05-04 21:00:00 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Төсвмйн ерөнгийлөн зөхирөгчийн 2015 оны төсвийн зарлагын гүйцэтгэл, авлага өглөгийн мэдээ...
2016-01-08 11:25:00 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ гарлаа....
2016-01-08 11:23:00 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Төсвийн гүйцэтгэл 96,8 хувьд хүрч, өглөг өмнөх сараас 3743,5 мянган төгрөгөөр нэмэгдлээ....
2015-12-08 12:50:00 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
2015оны 3-р улиралын мэдээ...
2015-11-24 17:30:31 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
2015 оны 2-р улиралын мэдээ...
2015-11-24 17:20:21 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
2015оны 1-р улиралын мэдээ...
2015-11-24 17:05:05 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
2015 îíû áàéãàëü ñàíãèéí ìýäýý...
2015-11-24 11:05:00 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
 1 2 3 4 >