Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Г. Бямбасүрэн ИТХ-ын дарга 89058936
Б. Ганзориг Засаг дарга 89896704 70386316
Ч. Цэдэвсүрэн Засаг даргын орлогч 89130468 70386316
Г.Нямханд Тамгын газрын дарга 89930423
П. Ганчимэг ДАЭЗССХ мэргэжилтэн 89901336


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
Гүйцэтгэгчийг сонгон шууд гэрээ байгуулна....
2016-02-17 15:54:00 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
2014 онд ОНХС-аар спорт заалны дотор заслын ажилыг 30 сая тєгрєгєєр Хєвсгєл дээвэр ХХК хийж гїйцэтгэсэн....
2015-11-25 12:19:09 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
2014 оны Орон нутгийн хєгжлийн сангийн 80 сая тєгрєгийн хєрєнгєєр Тємєрбулаг сум гэрэлтїїлэгтэй боллоо. Уг ажилыг ЖЕММН ХХК тендерт шалгарч ажилыг хийж гїйцэтгэсэн....
2015-09-24 10:31:54 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
2014 оны Орон нутгийн хєгжлиййн сангийн хєрєнгєєр Хєвсгєл дээвэр ХХК-тай гэрээ байгуулан 9.9 сая тєгрєгєєр МУ-ын баатар Л.Даваадоржийн талбайг заслаа....
2015-08-20 11:22:30 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Тємєрбулаг ЗДТГ болон хуучин эмнэлэг ОНХС-гийн хєрєнгєєр дээврээ солилоо...
2015-07-31 10:00:30 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
2014 ОНД Орон нутгийн хєгжлийн сангийн хєрєнгєєр 20 сая тєгєрєгийн санхїїжилтээр 1-р баг євс тэжээлийн фондтой болсон. Тус ажилыг Хєвсгал дээвэр ХХК тендерт шалгарч хийж гїйцэтгэсэн. ...
2015-07-26 14:31:03 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Сондоргоо ХХК тендерт ялж хийж гїйцэтгэсэн...
2015-07-23 11:24:34 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
ОНХС-гийн хєрєнгєєр баярын талбайд ...
2015-07-15 15:33:09 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]