удирдлагын ордон дээврээ солилоо

хєрєнгєєр дээврээ солилоо