ЗДТГ-т түлээ шууд гэрээгээр худалдан авна.

Тус сумын ЗДТГ-т түлшний мод худалдан авах тендерийг 1 сарын 14 нд зарласан боловч 1 аж ахуйн нэгж оролцон шаардлага хангасан материал ирээгүй тул амжилтгүй болж,нийлүүлэгчийг сонгон шууд гэрээ байгуулахаар ажлын хэсэг үнийн санал авах бичиг баримтыг meps.gov.mn  хачгт байршууллаа.

Ажлын хэсгийн утас:96098494,96555656,89985237