Эрт илрүүлгийн үзлэгээ үргэлжлүүлэн хийв.

Эрт илрүүлэг үзлэгээ үргэлжлүүлэн хийж байна. 5 дугаар багийн айл өрхүүдээр явж зорилтот насны иргэдийг илрүүлэг үзлэгт хамруулан зөвлөгөө өгч гарын авлага түгээлээ. Хамтран ажилласан 5 дугаар багийн Засаг дарга М.Мягмар болон ЭМТ-ийн баг хамт олондоо талархлаа. Таны эрүүл мэнд-Таны гарт Төмөрбулаг эрүүл мэндийн төв.