Ногоон суварга аянд нэгдлээ

Эрүүл мэндийн салбарын 100 жилийн ой, мод тарих үндэсний өдрийг тохиолдуулан "НОГООН СУВАРГА БОСГОЁ" аянд нэгдэж голт бор, шар хуайс худалдан авч тарьж арчлах ажлыг эхлүүлэн аянд нэгдлээ.