Дархлаажуулалтын 2 дугаар тун

БНХАУ-ын Синофарм үйлдвэрийн VeroCell нэртэй вакцины 2 дугаар тун, мөн ахмад настан, 18-аас дээш насны иргэдийн 1-р тунгийн дархлаажуулалт эхэллээ. 5-р сарын 06-ны байдлаар 1-р тунд 201, 2-р тунд 107 иргэд хамрагдаж байна.

1-р тун 187, 2--р тун 251-р тун 187, 2--р тун 25