Сургалтанд хамрагдлаа

ХӨВСГӨЛ АЙМАГТ “МОНПЭН САНААЧИЛГА”-ын хүрээнд ХБӨ/Зүрх судасны өвчнөөс сэргийлэх, хянах нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээний багц (PEN/HEARTS)-ыг эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд хэрэгжүүлэх, нэвтрүүлэх сэдэвт 4 өдрийн арга зүйн сургалтыг 2021 оны 10 сарын 28-31-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Сургалтанд ЭМТ-ийн дарга Д.Мэнджаргал, НЭМА Б.Наранчимэг нар оролцлоо. Нэн шаардлагатай ном гарын авлагын 15 багцыг оролцогч бүрт олгож, сургалтын явцад ашигласан.