Сургалт зохион байгуулав

ЭМГ-ын НЭМТ-ийн дарга Л.Оюунцэцэг халдварт, халдварт бус өвчний талаар төрийн байгууллагын ажилтнууд болон дэлгүүрийн худалдагч нарт сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 80 ажилтан албан хаагчид хамрагдлаа.