Орон нутгийн хөгжлийн сан

  • 413

    ОНХС 2015...

    Хуучин эмнэлгийн байрны засварын ажлын төсөвт өртөг 29.6 сая төгрөгөөр батлагдаж, ажлын тендер 2015-05-01-нээс зарлагдаж 2015-05-08-нд тендер нээхэд "Сүүн цагаан өргөө" ХХК 29.5 сая төгрө...

Facebook messenger