ОНХС 2015

Хуучин эмнэлгийн байрны засварын ажлын төсөвт өртөг 29.6 сая төгрөгөөр батлагдаж, ажлын тендер 2015-05-01-нээс зарлагдаж 2015-05-08-нд тендер нээхэд "Сүүн цагаан өргөө" ХХК 29.5 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн