байгаль хамгаалах сумын анхдугаар зөвлөгөөн

2015 оны ЗДТГ-ын төлөвлөгөөний дагуу  сумын байгаль хамгаалах анхдугаар зөвлөгөөнийг амжилттай зохион байгууллаа.